Маска

Маска персонажа мюзикла "The Phantom of the Opera".